Hæderslegat til Kunstskolen fra Billedkunstrådet

Kunstskolen har fået æren og prisen 2020 fra Billedkunstrådet. Det er en fin anerkendelse, som vi takker for. Herunder er Martin Loses tale

Kære Legatmodtager og Billedkunstråd, 
Som formand for Kultur, Fritid og Bosætningsudvalget er jeg glad for også i år - ja, måske særligt i år! - at få lov til at uddele Billedkunstrådets hæderslegat til en professionelt arbejdende kunstaktør i Guldborgsund Kommune. I år er det ikke en billedkunstner, der modtager legatet på 20.000 kr., men en forening, nemlig Kunstskolen Guldborgsund.  
Vi plejer at uddele hæderslegatet under lidt andre former, nemlig i forbindelse med Billedkunstrådets årlige netværkstræf på Fuglsang Kunstmuseum. Det har ikke været muligt at gennemføre dette i år på grund af corona-restriktioner; og med det aktuelle forsamlingsforbud på arrangementer, som kun tillader 10 personer at mødes, er det heller ikke muligt at have en større fejring her i dag. Men lidt har også ret.  
 I Kultur, Fritid og Bosætningsudvalget ønsker vi at prioritere kunstens egenværdi. Udvalget er af den overbevisning, at kunst i sig selv er med til at danne, og vi ønsker derfor at øge adgangen til kunst for kommunens borgere. Guldborgsund Billedkunstråd er med til at understøtte denne målsætning ved at kvalificere borgernes møde med den professionelle billedkunst og gøre den nærværende i hverdagen.  
 Det samme er Kunstskolen Guldborgsund. Kunstskolen har siden 2013, som en aftenskole under folkeoplysningsloven og som en del af paraplyorganisationen FORA, ikke bare tilbudt kvalificeret undervisning i forskellige maleteknikker og -redskaber, billedkunstneriske motiver og discipliner – men også givet sine kursister mulighed for at deltage i billedkunstrelaterede aktiviteter, herunder foredrag og udstillingsbesøg.   
 Skolens kurser forestås af uddannede, professionelle kunstnere, der med dygtighed og engagement sikrer borgerne en bred palet af kunstneriske færdigheder og samtidig en forståelse for – og indsigt i – kunstens verden. Et besøg på Fuglsang Kunstmuseum er altså ikke ’bare’ en omvisning i den aktuelle særudstilling, men også en dialog om eksempelvis kuratoriske koncepter og processer samt en indføring i, hvordan man skaffer billeder til huse, forsikrer dem, får dem transporteret, ophængt og meget, meget mere. 
Det giver deltagerne et perspektivrigt og mere præcist billede af det kreative system, de er en del af – og en mere realistisk og konstruktiv indgangsvinkel til det æstetiske felt, de navigerer i.  
 Det legat, Kunstskolen i dag modtager, ydes således som en anerkendelse af skolens målsætning om at etablere et billedkunstmiljø, hvor alle kunstinteresserede kan indgå i åbne, sociale rum med fokus på læring, kreativitet og æstetisk dannelse, og hvor den enkelte forventes at engagere sig i fællesskabet og tage ansvar.  
Skolen udfordrer sine kursister og giver dem mulighed for året rundt at dyrke deres passion og dygtiggøre sig på et professionelt, fagligt grundlag. Det anerkender vi med Billedkunstrådets hæderslegat. 
 Jeg ser fra udvalgets side frem til at følge den retning og de aktiviteter både Billedkunstrådet og Kunstskolen Guldborgsund vil prioritere det kommende år for at understøtte den kunstneriske udfoldelse i Guldborgsund. Og jeg takker for, at I, gennem jeres arbejde, beriger hverdagen for Guldborgsund Kommunes borgere og skaber et grundlag for både indsigt og udsyn. Hermed et stort tillykke til Kunstskolen!! 
 

KONTAKT


Kunstskolen Guldborgsund
Neckelmannsgade 5
4800 Nykøbing F

Telefon: 41 82 42 90

Mail: kontakt@kunstskolenguldborgsund.dk

CVR: 34656452

Administrationsadresse: Jes Jessensgade 99, 4800 Nykøbing F. MobilePay 64208, Jyske Bank reg. 5067 konto 0001675127


Medlem af Fora
;