Generalforsamling 2021

Generalforsamling 2021 for kunstskolens medlemmer afholdes 16.juni kl 13-14 , Neckelmannsgade 5. Alle er velkomne. Husk at betale kontingent - 100kr - for 2021 på MobilePay 64208 eller Jyske Bank reg. 5067 konto 0001675127

Indkaldelse til Generalforsamling 
  
Onsdag d. 16-06-2021 kl. 13.00 
Neckelmannsgade 5. 
  
Dagsorden 
 
 1. Valg af dirigent og referent. 
  
2.  Formanden aflægger årsberetning til godkendelse. 
  
3.  Kassereren fremlægger det reviderede årsregnskab til godkendelse 
  
4. Bestyrelsens budget og forslag til det kommende års kontingent. 
  
5. Behandling af indkomne forslag 
  
6. Valg af bestyrelse og bestyrelsessuppleanter 
Elin og Carsten er på valg, begge genopstiller 
Valg af ny kasserer, Leif Rasmussen opstiller. 
  
7.  Valg af revisor og revisorsuppleant 
Begge poster er ledige 
  
8. Valg af elevrepræsentant 
Claus Petersen er på valg 
  
9.  Evt. 

KONTAKT


Kunstskolen Guldborgsund
Neckelmannsgade 5
4800 Nykøbing F

Telefon: 41 82 42 90

Mail: kontakt@kunstskolenguldborgsund.dk

CVR: 34656452

Administrationsadresse: Jes Jessensgade 99, 4800 Nykøbing F. MobilePay 64208, Jyske Bank reg. 5067 konto 0001675127


Medlem af Fora
;